SECA

casa de moneda SN, seca / casa o taller on és encunyada la moneda (IEC, *)

Una casa de moneda és on encunyen les monedes / La casa moneda és a Madrid

casa moneda (v.f.), batre moneda (p.ext.), paper moneda (p.ext.)