SAVI

ésser un pou de ciència SV, tenir una ciència profunda / ésser molt erudit, molt savi (IEC, EC)

Aquest home és un pou de ciència; no para d’estudiar en totes les branques del saber (R-M)

ésser un pou de saviesa, ésser un caparràs, ésser un Sèneca, no ésser cap frare llec, ésser una enciclopèdia (algú), saber molta lletra menuda, ésser un oracle (algú), ésser un Salomó, tenir una barra d’or dins es cap

tenir estudis (p.ext.)

ésser un pou de saviesa SV, ésser molt erudit, molt savi, tenir una ciència profunda

Consulta-li-ho a ell perquè és un pou de saviesa i ben segur que t’ho sabrà respondre

ésser un pou de ciència

ésser un Salomó SV, savi / es diu hiperbòlicament parlant d’una persona de molta ciència; irònicament, es diu de la persona que presumeix de ciència sense tenir-ne (Fr, *)

Pregunta-li-ho a ell que és un Salomó, en sap molt de tot això

ésser un Sèneca, ésser un pou de ciència, més savi que un Salomó, ésser un caparràs

ésser un Sèneca SV, (ésser una) persona de molta saviesa (EC)

L’Aitor és un Sèneca: és un noi molt intel·ligent

ésser un caparràs, ésser un pou de ciència, no ésser cap frare llec, ésser una enciclopèdia (algú), més savi que un Salomó, ésser un oracle (algú), ésser un Salomó

tenir estudis (p.ext.)

ésser una enciclopèdia (algú) SV, saber de tot / saber, algú, moltes coses (IEC, EC)

Qualsevol dubte que li preguntis te’l resoldrà: és una enciclopèdia, aquest noi

ésser un pou de ciència, ésser un caparràs, ésser un Sèneca, ésser un oracle (algú), saber molta lletra menuda, saber més que set bisbes

judici salomònic SN, judici que atorga la raó a parts iguals a cadascun dels litigants (IEC)

Han sotmès els condemnats a un judici salomònic (També s’usa amb els noms solució, tria, etc.)

més savi que un Salomó SA, es diu hiperbòlicament parlant d’una persona de molta ciència; iròn., es diu de la persona que presumeix de ciència sense tenir-ne (A-M)

Es creu que és més savi que un Salomó, però en realitat no en sap tant (També s’usa amb la forma més savi que Salomó)

ésser un Sèneca, ésser un Salomó

saber fer de tot, fora culs d’olla (p.ext.)

no ésser cap frare llec SV, no ésser ignorant, ésser savi, lletrut (R)

Te sorprendries de ses coses que sap, no és cap frare llec

ésser un pou de ciència, ésser un Sèneca

tenir estudis (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

saber més que l’oli de basses SV, saber molt, ésser molt entès o saberut (A-M)

Com que porta molts anys fent aquesta feina, ja en sap més que l’oli de basses

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli pudent, saber més que l’oli de tenda, saber més que l’oli de son Vivot, saber on es colga el dimoni

[Camp de Tarr. (A-M)]

saber molta lletra menuda SV, saber molt i de moltes coses, ésser molt savi (A-M)

Com que ha viscut molts anys, sap molta lletra menuda: és molt savi

tenir molta lletra menuda, saber-la llarga, saber més que el llibre de les set sivelles, ésser una enciclopèdia (algú), ésser un pou de ciència, saber molt de llatí, tenir una barra d’or dins es cap

saber-ne un niu SV, discórrer amb certesa i promptitud / saber molt d’alguna cosa (R-M, IEC)

Si el volen atrapar en alguna contradicció, van ben errats, perquè ell en sap un niu i no es deixarà vèncer / De la seva matèria en sap un niu (R-M, EC)

pensar-se-les totes

saber on es colga el dimoni SV, ésser molt deixondit i saber moltes coses difícils (A-M)

Aquest noi sempre ha estat molt viu: sap on es colga el dimoni. No el pot enganyar ningú

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli de basses, saber on s’ajoca el diable, pensar-se-les totes, saber on jeu la llebre

tenir molta lletra menuda SV, ésser molt sagaç (IEC)

Val la pena fer-li cas quan et diu alguna cosa, perquè té molta lletra menuda

saber-la llarga, saber molta lletra menuda, saber molt de llatí

pensar-se-les totes (p.ext.)

tenir una barra d’or dins es cap SV, ésser molt savi (A-M)

Aquell al·lot té una barra d’or dins es cap, és un prodigi

ésser un pou de ciència, saber molta lletra menuda

[Mall. (A-M)]