SAULÓ

terra alberenca SN, terra lleugera, sorrenca (EC)

Aquest lloc sembla un desert, tot és terra alberenca

[alberenc: mot no registrat a l’IEC]