SATISFET

amb les mans plenes SP, [anar-se’n] havent obtingut molt (IEC)

Va anar cap a casa amb les mans plenes, estava content perquè havia aconseguit el que volia (S’usa normalment amb els verbs de moviment i també amb el verb quedar)

amb les mans buides (ant.), amb les mans netes (ant.)

anar cua dreta SV, sentir-se satisfet de si mateix / anar satisfet, confiat de si mateix (R-M, IEC)

Va guanyar un premi literari important; per això va cua dreta. Trobo que no n’hi ha per tant / Aquell dia anava cuadret, perquè tothom s’havia dedicat a cantar-li les excel·lències / Anava coa dreta amb so cotxo nou (També s’usa amb la forma anar cuadret) (R-M, *, *)

no veure-hi de cap ull, engreixar-se de content, més inflat que un calàpet

anar coa baixa (ant.), anar-se’n amb la cua entre cames (ant.), amb el coll dret (p.ext.)

anar coa dreta (Mall.)

eixamplar-se-li el cor (a algú) O, sentir-se alliberar de l’angúnia i inundar de gran benestar (A-M)

Quan la seva filla va guanyar el premi de millor actriu se li va eixamplar el cor

eixamplar-se-li el pit (a algú)

encongir-se-li el cor (a algú) (ant.), dilatar el cor (d’algú) (inv.), omplir-li el cor (a algú) (inv.), saltar d’alegria (p.ext.), esclarir-se-li la cara (a algú) (p.ext.)

estar a pler SV, quedar satisfet després d’haver menjat

He vengut afamat, però ara ja estic a pler

quedar servit

fer honor (a alguna cosa) (p.ext.)

[Mall.]

fer festa (d’alguna cosa) SV, celebrar, gaudir / estar satisfet d’alguna cosa (R-M, EC)

És molt agraït; fa festa de tot el que li donen (R-M)

fer festa major, fer festa grossa

fer honor (a alguna cosa) (p.ext.)

fer honor (a alguna cosa) SV, menjar en abundància en un dinar o sopar, especialment quan hom hi és convidat (EC)

Ha fet honor al guisat que havia preparat la seva sogra (S’usa normalment amb noms que denoten dinars, sopars, plats servits a taula, etc. com a complement)

fer festa (d’alguna cosa) (p.ext.), estar a pler (p.ext.)

i amb molta honra SConj, amb orgull, amb satisfacció

Sóc català i amb molta honra!

més content que un gat amb un lleu SA, molt satisfet (A-M)

Abans sempre estava de mal humor, però ara que l’han ascendit està més content que un gat amb un lleu

més content que un gat amb dues rates, més content que un gos amb un os

no cabre a la seva pell SV, estar ple d’orgull, de satisfacció (IEC)

Quan va guanyar el primer premi el seu marit no cabia a la seva pell (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

no cabre a la pell (d’alguna cosa), no saber on posar els peus, no veure-hi de cap ull

tenir els alegrois (p.ext.)

no saber on posar els peus SV, sentir gran satisfacció (R-M)

En veure’s tan afalagat de tothom, no sabia on posar els peus; estava cofoi / Estàs tan content que no saps on poses els peus / Se sentien tan satisfets que no sabien on posar els peus (R-M, *, *)

no veure-hi de cap ull, no cabre a la seva pell

poder dormir tranquil SV, no tenir preocupacions, remordiments, etc. (R-M)

Ja pots dormir tranquil que tot ho has organitzat molt bé i no hi haurà queixes (R-M)

dormir segur, dormir descansat

tenir el cor net (p.ext.), tenir la consciència neta (p.ext.), tenir les mans netes (p.ext.), tenir la consciència tranquil·la (p.ext.)

quedar servit SV, quedar satisfet, en bona situació (A-M)

L’Oriol ha quedat servit després que el paleta hagi acabat les obres de la cuina i del bany / Amb aquest sopar ha quedat ben servit! / Amb la teva explicació ha restat servit (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc. i amb el modificador ben en posició preadjectival)

estar a pler

a plena satisfacció (p.ext.)