SATISFER

fer el pes (a algú) SV, satisfer, convèncer (IEC)

La seva interpretació en aquesta pel·lícula ha fet el pes tant a la crítica com al públic en general / Aquesta solució no m’acaba de fer el pes (Sovint s’usa com a complement del verb aspectual acabar de) (*, Fr)

fer-li peça (a algú), entrar-li per l’ull dret (a algú), caure-li a l’ull (a algú), caure en gràcia (a algú)

no ésser sant de la seva devoció (ant.), fer caure la balança (p.ext.), tenir prou (p.ext.), fer prou (p.ext.)

omplir-li el cor (a algú) SV, donar, una persona o una cosa, plena satisfacció als desigs o a les afeccions d’una persona (EC)

És una activitat que m’omple el cor totalment

dilatar el cor (a algú)

eixamplar-se-li el cor (a algú) (inv.), aixecar l’ànim (a algú) (p.ext.), eixamplar-li el cor (a algú) (p.ext.)

pagar en bona moneda SV, obrar amb esplendidesa, donar completa satisfacció (A-M)

M’agrada fer tractes amb ell perquè paga en bona moneda

portar-se bé (amb algú)