SATISFACCIÓ

a bodes em convides O, expressió que denota la joia que ens produeix una proposició que acceptem / expressió de joia que indica acceptació d’una proposició que ens plau (IEC, R-M)

Dius si vull venir? A bodes em convides! Estava esperant amb il·lusió que m’ho demanessis / —Anem al cinema? A bodes em convides! / Vols que vingui a la festa? A bodes em convides, i tant que vindré (R-M, R-M, *)

a festa major em convides

a festa major em convides O, es diu per a expressar la satisfacció per la proposta que algú ens fa (A-M)

Que vingui al cinema amb tu? A festa major em convides

a bodes em convides

en nom de Déu SP, exclamació de satisfacció quan s’obté allò que es desitjava o per què es treballava (A-M)

En nom de Déu, que has vingut! / En Pep ja no està malalt. —En nom de Déu! (A-M)

gràcies a Déu