SANGLOTEJAR

perdre el plor SV, una criatura, perdre un moment la respiració de tant plorar / restar, una criatura, sense respiració a conseqüència d’una excitació sobtada (IEC, EC)

De tant que plorava, va perdre el plor

trencar-se-li l’alè (a algú) (p.ext.), perdre l’alè (p.ext.)