SALUTACIÓ

anar fent SV, seguir un ritme normal / subsistir sense perdre, però sense progressar o progressant molt poc (R-M, *)

—Com va tot des que no ens veiem? —Doncs, res, anar fent / —Com esteu? —Bé, anant fent

anar tirant

tot és vell i mal de coure (p.ext.), què feu (p.ext.)

anant fent (Reus)

anar tirant SV, seguir la vida normal / subsistir sense perdre, però sense progressar o progressant molt poc; seguir un ritme normal de vida (R-M, EC)

—Com estàs? —Mira, vaig tirant / —Ei, hola, què feu? —Anem tirant

anar fent, passar la vida, anar passant

què feu (p.ext.)

anant tirant (Reus)

Ave Maria SN, salutació d’entrada amb què es crida l’atenció de la gent de la casa / (salutació) per la qual un parroquià o visitant anuncia la seva presència quan entra en una casa o botiga i no hi veu ningú (R-M, SP)

Ave Maria! On sou? Que no hi ha ningú? / Ave Maria! Sóc el carter / Ave Maria! Com esteu? Ja he arribat a casa! (Se sol pronunciar [’ama’ria] i [’awma’ria]) (R-M, R-M, *)

Ave Maria Puríssima

[ave Maria: llatinisme]

Ave Maria Puríssima SN, aquestes paraules s’usen generalment a Catalunya per saludar en entrar a una casa (A-M)

Ave Maria Puríssima! Ja he tornat. Que no hi ha ningú? / Un pobre del cap d’avall de l’escala fent una cantarella diu: Au Maria Puríssima! (Se sol pronunciar [’ama’riapu’risima] i [’awma’riapu’risima]) (*, A-M)

Ave Maria

[ave Maria puríssima: llatinisme]

bon dia SN, fórmula de salutació usada durant tot el dia, especialment al matí (EC)

Bon dia a tothom! / Van donar el bon dia i de seguida es van posar a treballar

bon dia i bona hora, Déu ens do bon dia

bona nit (ant.), bona tarda (p.ext.)

bon dia i bona hora SCoord, fórmula de salutació usada durant tot el dia, especialment al matí (EC)

Bon dia i bona hora! Ja ens teniu aquí i sense gens de son / Bon dia i bona hora. Avui hem matinat tots plegats! (R-M)

bon dia, Déu ens do bon dia

bona nit i bona hora (ant.), bona nit (ant.), Déu vos guard (p.ext.)

bona guaita, bona SN, crit amb què antigament es comunicaven entre ells els vigilants per a indicar que no hi havia novetat (EC)

Bona guaita, bona! Cridaven els vigilants del bosc quan es trobaven

bona i santa nit SN, expressió emprada per a saludar a la nit

Bona i santa nit! Com esteu? Vinc a sopar, si ja és a punt

bona nit, bona nit i bona hora, bona nit i bon vent

bona nit SN, fórmula de salutació (usada durant la nit) (IEC)

Bona nit. Què hi ha per sopar?

bona nit i bona hora, bona i santa nit, bona nit i bon vent

bon dia (ant.), bon dia i bona hora (ant.), bona tarda (p.ext.), bona vesprada (p.ext.)

bona nit i bon vent SCoord, salutació entre gent de mar (R-M)

És tard i demà hem de sortir molt de matí cap a Terranova. Bona nit i bon vent!

bona nit i bona hora, bona nit, bona i santa nit

bona nit i bona hora SCoord, fórmula de salutació (usada durant la nit) (IEC)

Bona nit i bona hora. He vingut a veure com esteu

bona nit, bona i santa nit, bona nit i bon vent

bon dia i bona hora (ant.)

bona tarda SN, salutació per a la tarda / fórmula de salutació (R-M, IEC)

Bona tarda! És aquí l’oficina del sindicat? / Quan va entrar només em va dir la bona tarda i es va asseure a l’altre costat de la taula / Quan s’entra en un lloc, és de bona educació donar la bona tarda (R-M, *, *)

Déu vos guard (p.ext.), bon dia (p.ext.), bona nit (p.ext.)

bona vesprada (Val.)

bona vesprada SN, usat a València en lloc de bona tarda (Fr)

Els desitgem una bona vesprada

bona tarda

bona nit (p.ext.)

[Val.]

com anem O, expressió emprada per a saludar algú

Quants dies sense veure’t! Com anem?

com va això, com va l’orgue, què hi ha de nou, com va tot, què tal, què feu

com va això O, expressió usada per a saludar algú

Ep, com va això? Com estàs? / Què feu? Com va? (També s’usa amb la forma com va)

com va tot, com anem, com va l’orgue, com va tot

com va l’orgue O, es diu per a preguntar a algú com està, com li van les coses (A-M)

Ostres! Quant de temps sense veure’ns! Com va l’orgue?

com va això, com anem

[Alacant (A-M)]

com va tot O, expressió emprada per a saludar algú

Ei, com va tot? A veure si quedem un dia i la fem petar! / Estàs bé? I què, com va? (També s’usa amb la forma com va)

què hi ha de nou, com anem, què tal, com va això, què feu

Déu ens do bon dia O, salutació a la qual es correspon dient: «Bon dia que Déu nos do» (A-M)

—Déu ens do bon dia. —Bon dia que Déu nos do

bon dia, bon dia i bona hora

bona nit que Déu nos do (ant.)

Déu vos guard O, fórmula de salutació d’arribada (R-M)

Déu vos guard! Ja m’esperàveu, oi? / Déu te guard (També s’usa amb el pronom de segona persona del singular) (R-M, *)

bon dia i bona hora (p.ext.), bona tarda (p.ext.)

encaixada de mans SN, gest per mitjà del qual s’estreny la mà d’un altre amb la pròpia, en senyal de salutació

Es van acomiadar amb una encaixada de mans

estreta de mans

encaixar les mans (p.ext.), estrènyer la mà (a algú) (p.ext.), allargar la mà (a algú) (p.ext.), donar la mà (a algú) (p.ext.)

estreta de mans SN, salutació / gest per mitjà del qual s’estreny la mà d’un altre amb la pròpia, en senyal de salutació (Fr, *)

De seguida que el van veure li van fer una estreta de mans

encaixada de mans

encaixar les mans (p.ext.), estrènyer la mà (a algú) (p.ext.), allargar la mà (a algú) (p.ext.), donar la mà (a algú) (p.ext.)

presentar els seus respectes SV, manifestar a algú, en el moment de saludar-lo, la consideració que se li té

Li va presentar els seus respectes i li va fer una reverència (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

besar la mà (a algú) (p.ext.), treure’s el barret (p.ext.)

què feu O, expressió emprada per a saludar algú

—Ei, hola Andreu, què feu? —Doncs, anem tirant

com anem, com va tot, què hi ha, què tal

anar fent (p.ext.), anar tirant (p.ext.)

què hi ha O, expressió usada per a saludar algú

—Què hi ha? Com van les coses?

què hi ha de nou, què feu

tot és vell i mal de coure (p.ext.)

què hi ha de nou O, expressió usada per a saludar algú

Quant temps sense veure’ns! Què hi ha de nou?

què hi ha, com anem, com va tot, què tal

què tal SQ, expressió emprada per a saludar algú

Hola, què tal? Esteu tots bé?

què hi ha de nou, com anem, com va tot, què feu

tant de gust SQ, expressió emprada per a saludar algú quan ens l’acaben de presentar

—Encantat de conèixer-lo. —Tant de gust / —És en Miquel. —Molt de gust (També s’usa amb la forma molt de gust)

tot és vell i mal de coure O, es diu contestant a un qui pregunta què hi ha de nou (A-M)

—Què? Com va tot?Doncs, mira, tot és vell i mal de coure

anar fent (p.ext.), què hi ha (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]