SALTAR

fer juli SV, en el joc de saltar a corda, fer-la rodar molt ràpidament (IEC)

La Joana era la que tenia més resistència quan feien juli

saltar a corda (p.ext.)