SALIVEJAR

tirar capellans SV, esquitxar de saliva tot parlant (R-M)

Ho passa molt malament perquè quan parla tira capellans, i n’és prou conscient (R-M)