SALDAR

fer quiti SV, cancel·lar un deute (R-M)

Amb aquest darrer pagament han fet quiti; ja no deuen res (R-M)

fer efectiu (p.ext.), tapar forats (p.ext.), en paus (p.ext.), quedar cabals (p.ext.)

quedar cabals SV, no deure res l’un a l’altre (R-M)

Ha trigat dos anys a pagar-li-ho tot, però ara han quedat cabals (R-M)

en paus

quedar a deure (ant.), fer quiti (p.ext.)

tractes són tractes O, es diu per a refermar la validesa d’un acord (R-M)

No em ve gens bé de fer-ho avui, però, tractes són tractes, ho acabaré, tal com vaig dir-te (R-M)

tants a tants (p.ext.), restar en peu (p.ext.)