SAGRAMENT

auxilis espirituals SN, sagraments i sagramentals administrats al cristià en perill de mort (EC)

El malalt va demanar els auxilis espirituals

donar l’ànima a Déu (p.ext.)