SAGAÇ

ésser un bon escolà SV, sagaç / ésser subtil a descobrir les coses (Fr, *)

És un bon escolà perquè és observador / Tan petit i ja està fet un bon escolà

ésser un bon peix, ésser un argent viu, ésser de l’ull del vent

ésser un esbirro SV, (ésser una) persona que és de témer per la seva duresa de cor, per la seva sagacitat (EC)

Aquest home és un esbirro, es caracteritza per la seva contundència

ésser un animeta, ésser un monstre

tenir molta lletra menuda SV, ésser molt sagaç (IEC)

Em refiaria d’ella si pogués, perquè té molta lletra menuda

saber-la llarga, saber molta lletra menuda, saber molt de llatí

tenir molta parpella SV, ésser sagaç (R-M)

Va comprar un terreny que ara li val el doble; té molta parpella per als negocis; de seguida veu on hi pot haver guany (R-M)

tenir bona pupil·la, tenir vista, tenir la vista llarga, tenir ulls a la cara, tenir cop d’ull

tenir pega als ulls (ant.), pensar-se-les totes (p.ext.), tenir ull (p.ext.)