SACIAR

omplir la mesura SV, arribar a l’últim límit d’una cosa / arribar al límit, a l’extrem (IEC, EC)

No puc menjar res més; he omplert la mesura (R-M)

omplir el pap (p.ext.), passar de la ratlla (p.ext.), sortir des botador (p.ext.)