SACERDOT

capellà llis SN, sacerdot que no té cap càrrec de jurisdicció o de categoria (A-M)

En Jaume encara és un capellà llis, més endavant potser ja li donaran alguna jurisdicció

capellà de missa d’onze (p.ext.), capellà de missa i olla (p.ext.)

ministre de Déu SN, prevere (EC)

El ministre de Déu va fer un parlament

ministre de l’Església, ministre del Senyor

ministre de l’altar (p.ext.), ministre sagrat (p.ext.)

ministre de l’altar SN, sacerdot que oficia a l’altar o assisteix el celebrant principal (EC)

Aquell ministre de l’altar era molt jove, per ser sacerdot

ministre sagrat

ministre de Déu (p.ext.), ministre de l’Església (p.ext.), ministre del Senyor (p.ext.)

ministre de l’Església SN, prevere (EC)

El ministre de l’Església de la parròquia del Carme aviat serà substituït per un successor

ministre de Déu, ministre del Senyor

ministre de l’altar (p.ext.), ministre sagrat (p.ext.)

ministre del Senyor SN, sacerdot / sacerdot, prevere, capellà (Fr, *)

Va decidir fer-se ministre del Senyor quan era petit

ministre de Déu, ministre de l’Església

ministre de l’altar (p.ext.), ministre sagrat (p.ext.)

ministre sagrat SN, sacerdot que oficia a l’altar o assisteix el celebrant principal (EC)

S’haurà d’escollir un ministre sagrat

ministre de l’altar

ministre de Déu (p.ext.), ministre de l’Església (p.ext.), ministre del Senyor (p.ext.)