SABUT

sebre-ho es nins que van a dur oli O, ésser una cosa molt sabuda, de gran notorietat (A-M)

Això ho sap tothom: fins i tot ho saben es nins que van a dur oli

ésser el secret de l’ametller, ésser el secret de la sària

[Mall. (A-M)]