SABORÓS

com una mantega SAdv, es diu dels menjars ben assaonats, tendres i saborosos (A-M)

El pastís li va quedar molt bo, com una mantega

tenir bon paladar (p.ext.), fondre’s dins la boca (p.ext.)

fondre’s dins la boca SV, ésser un menjar molt tendre i fàcil d’empassar / ésser molt bo, molt saborós (A-M, EC)

Els pastissos que fa l’àvia es fonen dins la boca / Els canelons de la tieta es fonen a la boca (També s’usa amb la forma fondre’s a la boca)

cantar-hi els àngels, tenir bon paladar, ésser mamella de monja, més bo que el vi de missa

no saber a pinyons (ant.), no tenir solta (ant.), no tenir suc ni bruc (ant.), com una mantega (p.ext.)

tenir bon paladar SV, ésser saborós (R-M)

Aquest vi és tèrbol, però, en canvi, té bon paladar; m’agrada perquè no és ni massa sec ni massa dolç (R-M)

fondre’s dins la boca, ésser mamella de monja, més bo que el vi de missa

tenir mal paladar (ant.), no tenir solta (ant.), no tenir suc ni bruc (ant.), com una mantega (p.ext.)