SABERUT

com aquell qui ho sap tot SAdv, es diu del qui pretén saber fer moltes coses o entendre-hi molt

Sempre fa com aquell qui ho sap tot i en realitat no ha entès res de res / Vol parlar com aquell que ho sap tot, però se li veu el llautó (També s’usa amb les formes com aquell que ho sap tot i com qui ho sap tot)

mestre sentències (p.ext.)

ésser una enciclopèdia (algú) SV, saber de tot / saber, algú, moltes coses (IEC, EC)

És una enciclopèdia, pots parlar amb ell de qualsevol tema

ésser un pou de ciència, ésser un caparràs, ésser un Sèneca, ésser un oracle (algú), saber molta lletra menuda, saber més que set bisbes

més savi que un Salomó SA, es diu hiperbòlicament parlant d’una persona de molta ciència; iròn., es diu de la persona que presumeix de ciència sense tenir-ne (A-M)

Aquell noi és més savi que un Salomó (S’usa en sentit irònic. També s’usa amb la forma més savi que Salomó)

ésser un Sèneca, tenir enteniment de Francina

saber fer de tot, fora culs d’olla (p.ext.)

mestre sentències SN, saberut / es diu de la persona que pontifica sense tenir un coneixement real de les coses (Fr, *)

Es pensa que ho sap tot, és un mestre sentències (S’usa en sentit irònic)

saber com es mata el peix, rata sàvia, tenir enteniment de Francina

com aquell qui ho sap tot (p.ext.)

saber com es mata el peix SV, saber com cal obrar per a obtenir una cosa (A-M)

Només ha estudiat el primer curs i ja sap com es mata el peix. Quina sort! (S’usa en un sentit irònic)

saber fer de tot, fora culs d’olla; mestre sentències; rata sàvia

saber fer de tot, fora culs d’olla SV, irònicament es diu del qui pretén de saber fer moltes coses o d’entendre’n molt / bravejar molt de sabut o d’enginyós (R-M, R)

Si has de fer cas d’ell, sap fer de tot, fora culs d’olla. Jo no li confiaria pas una feina delicada; no me’n fio gens (R-M)

saber com es mata el peix, saber més que el cul de mestre Pere, saber més que el cul de mestre Vidal

més savi que un Salomó (p.ext.)

sebre fer de tot, fora culs d’olla (Mall.); sebre fer de tot, menos moneies (Men.)

saber més que el cul de mestre Pere SV, es diu humorísticament per a dir d’algú que és molt sabut (A-M)

Li encanta demostrar fins a quin punt domina la matèria: sap més que el cul de mestre Pere

saber fer de tot, fora culs d’olla

saber més que el cul de mestre Vidal (Barc.)

[Costa de Llevant (A-M)]

saber més que el cul de mestre Vidal SV, expressió que s’aplica a aquells qui presumeixen, sense motiu, de saber molt (A-M)

Als discursos que fa s’intueix que sap més que el cul de mestre Vidal

saber més que set bisbes; saber fer de tot, fora culs d’olla

saber més que el cul de mestre Pere (Costa de Llevant)

[Barc. (A-M)]

saber més que el llibre de les set sivelles SV, saber molt; ésser experimentat (R-M)

Ha viatjat molt i sap més que el llibre de les set sivelles; no em cansaria mai d’escoltar les seves narracions (R-M)

pensar-se-les totes, saber molta lletra menuda, saber més que set bisbes, saber del llim de les olles

ésser un oracle (algú) (p.ext.)

saber més que l’oli de basses SV, saber molt, ésser molt entès o saberut (A-M)

Aquella dona no tenia estudis, però sabia més que l’oli de basses: podia fer classes a un mestre

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli pudent, saber més que l’oli de tenda, saber més que l’oli de son Vivot, saber on es colga el dimoni

[Camp de Tarr. (A-M)]

saber més que l’oli de son Vivot SV, saber molt, ésser molt entès o saberut (A-M)

Pregunta-l’hi a ell, que sap més que l’oli de son Vivot

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli pudent, saber més que l’oli de basses, saber més que l’oli de tenda

[Llucmajor (A-M)]

saber més que l’oli de tenda SV, saber molt, ésser molt entès o saberut (A-M)

La Maria sap més que l’oli de tenda: és tota una experta

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli pudent, saber més que l’oli de basses, saber més que l’oli de son Vivot

[Val. (A-M)]

saber més que l’oli pudent SV, saber molt, ésser molt entès o saberut (A-M)

Si algun dia tens un dubte, pots recórrer a ell. En sap més que l’oli pudent

saber més que l’oli ranci, saber més que l’oli de basses, saber més que l’oli de tenda, saber més que l’oli de son Vivot

[Cast. (A-M)]

saber més que set bisbes SV, saber molt; ésser experimentat / expressió que s’aplica a aquells qui presumeixen, sense motiu, de saber molt (R-M, A-M)

A totes les reunions pren la paraula, en Joan, i com que sap més que set bisbes, acaba convencent tothom / Diu que té una solució per a eliminar el deute extern dels països del Tercer Món i no sap com pagar el lloguer del pis. Sap més que set bisbes (R-M, *)

pensar-se-les totes, saber més que el cul de mestre Vidal, saber més que el llibre de les set sivelles, ésser una enciclopèdia (algú), saber del llim de les olles

sebre més que set bisbes (Mall., Men.)

saber molta lletra menuda SV, saber molt i de moltes coses, ésser molt savi (A-M)

A aquest no l’enganyaràs pas, sap molta lletra menuda

tenir molta lletra menuda, saber-la llarga, saber més que el llibre de les set sivelles, ésser una enciclopèdia (algú), ésser un pou de ciència, saber molt de llatí, tenir una barra d’or dins es cap

sebre fer de tot, menos moneies SV, es diu d’algú que pretén de saber fer moltes coses (A-M)

S’al·lot sap fer de tot, menos moneies

sebre fer de tot, fora culs d’olla (Mall.)

[Men. (A-M), moneia, menos: mots no registrats a l’IEC (vg. mona, menys)]

tenir enteniment de Francina SV, es diu dels qui presumeixen d’ésser molt intel·ligents i encertar-ho tot (R)

Aquest al·lot cerca excuses, però té enteniment de Francina (Sovint s’usa en contextos irònics)

mestre sentències, més savi que un Salomó

Del refrany: «Té enteniment de Francina, que tot quant sap endevina» (A-M)

[Mall.]

tenir la ciència infusa SV, saber les coses per inspiració divina, hiperbòlicament sense estudiar-les (IEC)

Es pensava que ho aconseguiria sense esforç com si tingués la ciència infusa

tenir ciència infusa (v.f.)