SABER (m.)

pedra filosofal SN, clau d’una qüestió; desllorigador (EC)

Qui descobreixi la pedra filosofal assolirà un grau de comprensió pregon de les coses

el quid de la qüestió (p.ext.), la quinta essència (p.ext.)