SÍFILIS

mal de dones SN, malaltia venèria (R-M)

Han tancat el bordell perquè s’han detectat molts casos de mal de dones (R-M)