SÈRIE

de confecció SP, (dit del) vestit que no és fet a mida (IEC)

Actualment, els vestits de confecció són bastant ben acabats, però tan cars com els fets a mida / Es compra tota la roba de confecció, però li agradaria fer-se un vestit de festa a mida (R-M, *)

a mida (ant.), en sèrie (p.ext.), en cadena (p.ext.)

un enfilall de SQ, sèrie de coses que vénen una darrere l’altra sense interrupció (A-M)

Un enfilall de mentides (EC)

un seguit de, una pila de, un reguitzell de

un reguitzell de SQ, llarga sèrie de coses (IEC)

Fa un reguitzell d’anys / N’hi ha tot un reguitzell / Els va engaltar un bon reguitzell de despropòsits (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, IEC, *)

una col·lecció de, una pila de, un feix de, un enfilall de

un rosari de SQ, sèrie d’objectes iguals fixats al llarg d’una corda, d’una cadena, d’un fil (EC)

Un rosari de catúfols / Els va engegar un bon rosari d’insults (EC, *)

un seguit de

un seguit de SQ, molts / sèrie de coses que vénen una darrere l’altra sense interrupció (R-M, *)

En el curs de la conferència va haver-hi un seguit d’interrupcions molt desagradables / Fa un seguit de dies que plou (R-M, EC)

una pila de, un rosari de, un enfilall de

una tanda de SQ, sèrie de valsos, de garrotades, etc. (IEC)

Li va donar una tanda de bufetades / Una tanda de sardanes / Després d’una tanda de valsos ha arribat l’hora del rock / Va prendre una bona tanda de vitamines (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, Fr, *, *)

un joc de, un raig de