RUÏNA

el negoci d’en Robert amb les cabres SD, un mal negoci / negoci dolent, de mal resultat comercial. Es diu que el tal Robert donava dues cabres blanques per una de negra, o viceversa (IEC, A-M)

Es pensava guanyar molt i ha fet el negoci d’en Robert amb les cabres: ha perdut més que no tenia (R-M)

mal negoci

la gallina dels ous d’or (ant.), canviar pets amb merda (p.ext.), donar duros a quatre pessetes (p.ext.), pujar-se’n al cel (p.ext.)