RODAMÓN

ocell de pas SN, que no té residència o relació habitual en un lloc / persona que només fa una estada en un lloc (R-M, EC)

Entre els firaires habituals hi ha els qui són ocells de pas, que no solen parar mai dues vegades seguides al mateix poble / Era un ocell de pas, un especialista estranger que recorria el món (R-M, A-M)

a la ventura (p.ext.), anar pel món (p.ext.), trescar la Seca i la Meca (p.ext.), ésser un pamparruana (p.ext.), cavaller de fortuna (p.ext.)