RETRE'S

abaixar calces SV, retre’s, atenuar l’oposició (A-M)

És l’hora d’abaixar calces, no podem continuar discutint d’aquesta manera

arriar la bandera, plegar banderes, abaixar veles

arriar la bandera SV, retre’s / cedir, deixar de resistir (Fr, *)

Jugaven al monopoli però, com que perdia, ha arriat la bandera i ha plegat

plegar banderes, abaixar calces, abaixar veles

constituir-se presoner SV, lliurar-se espontàniament a l’autoritat (IEC)

Aquells soldats van haver de constituir-se presoners, perquè ja no tenien res a fer contra l’enemic

retre l’espasa (p.ext.)

deposar les armes SV, cessar la lluita, el combat (IEC)

Van deposar les armes i van firmar la pau

abaixar les armes, retre armes, retre l’espasa

alçar-se en armes (ant.), agafar les armes (ant.), retre’s a discreció (p.ext.), batre’s en retreta (p.ext.)

plegar banderes SV, en senyal de desfeta, de desistir d’una empresa, etc. (IEC)

Com que estaven perdent, van plegar banderes

plegar el ram, vendre la casa i anar a lloguer, plegar veles, arriar la bandera, abaixar calces

retre armes SV, rendir armes, en senyal de respecte, de submissió / lliurar les armes a l’enemic reconeixent-se vençut (IEC)

L’exèrcit perdedor ha retut armes i ha acceptat les condicions dels vencedors

retre l’espasa, deposar les armes

retre les armes (v.f.), presentar les claus de la ciutat (p.ext.), batre’s en retreta (p.ext.), donar quarter (a algú) (p.ext.)

retre l’espasa SV, declarar-se vençut i constituir-se presoner del vencedor (IEC)

Va retre l’espasa perquè es va adonar de la seva inferioritat davant de l’adversari / Els seus arguments no tenen consistència; haurà de retre l’espasa davant les nostres raons tan fonamentades (*, R-M)

retre armes, deposar les armes

constituir-se presoner (p.ext.), presentar les claus de la ciutat (p.ext.), batre’s en retreta (p.ext.), donar quarter (a algú) (p.ext.)

retre’s a discreció SV, retre’s deixant que el vencedor decideixi les condicions (IEC)

Van lluitar en extrem fins que es van haver de retre a discreció / Després de molts dies de combat, es van rendir a discreció (També s’usa amb el verb rendir)

a la mercè de (p.ext.), deposar les armes (p.ext.), abaixar les armes (p.ext.)