RESOLUCIÓ

aixecament de cadàver SN, resolució per la qual el jutge disposa el trasllat del cadàver d’una persona morta violentament o en circumstàncies no naturals, després d’haver fet constar en acta totes les circumstàncies de fet del seu estat, que puguin tenir relació amb les possibles causes de la mort (T)

El jutge va ordenar immediatament l’aixecament de cadàver

aixecament del cadàver (v.f.), aixecar el cadàver (p.ext.)

cop de cap SN, resolució brusca, irreflexiva (IEC)

No sé per què ho va fer, devia ésser un cop de cap (EC)