RESIGNACIÓ

beneït sia Déu O, expressa resignació (A-M)

No hi podem fer res més, beneït sia Déu

lloat sia Déu, que sigui el que Déu vulgui

prendre paciència (p.ext.), estar en les mans de Déu (p.ext.)

Déu dirà O, per a indicar que deixem en mans de Déu les coses que han de succeir (A-M)

Déu dirà si la relació que tenen en Ramon i la Maria ha de tirar endavant

Déu proveirà, que sigui el que Déu vulgui

Déu proveirà O, per a indicar que deixem en mans de Déu les coses que han de succeir (A-M)

Tu prova-ho i Déu proveirà

Déu dirà, que sigui el que Déu vulgui

lloat sia Déu O, exclamació de resignació davant l’adversitat (EC)

M’hauria agradat molt poder anar amb vosaltres al teatre, però m’ha sortit una feina urgent; lloat sia Déu!; esperaré una altra ocasió / Si no te’n surts aquest cop, alabat sia Déu!, ja ho intentaràs una altra vegada (També s’usa amb el participi alabat) (R-M, *)

beneït sia Déu, què hi farem

prendre paciència (p.ext.)

mal per mal SN, expressió usada per a indicar preferències entre dues o més possibilitats dolentes, desagradables, etc., una de les quals ha d’esdevenir-se forçosament / en igualtat de circumstàncies (EC, R-M)

Si dius que aquest film no val res, mal per mal, m’estimo més quedar-me a casa / Mal per mal, una mort ràpida (R-M, EC)

pel mateix preu, perdut per perdut, preu per preu

més ne digueren a Cristo O, ho diuen els qui han estat ofesos de paraula, volent significar que ho prenen amb resignació (A-M)

Me’n van dir de tots colors, però més ne digueren a Cristo

[Mall. (A-M)]

no haver-hi més cera que la que crema SV, no haver-hi més que el que hi ha a la vista / expressió que significa que, d’una cosa, hom no té sinó allò que es veu (R-M, IEC)

Fan molta ostentació, però no hi ha més cera que la que crema; no pot parlar sinó dels dos mateixos temes de sempre; són els únics que sap (R-M)

tant n’hi ha i bon pes (p.ext.)

perdut per perdut SA, es diu per a indicar resignació davant les pèrdues (A-M)

Perdut per perdut, m’estimo més que li hagi tocat al jersei marró perquè és de pitjor qualitat

mal per mal

Del refrany: «perdut per perdut, m’agafo allà on puc» (A-M)

quan Déu voldrà O, expressió que hom usa quan no pot determinar l’hora que s’esdevindrà o farà una cosa (EC)

Quan arribarà el tren? Quan Déu voldrà! (EC)

què hi farem O, expressió de conformació a quelcom inevitable (R-M)

Sí; la pedregada ha malmès la meitat de la collita. Què hi farem! Les coses vénen així! / Hem perdut el tren, què hi farem! (R-M, *)

lloat sia Déu

ja se sap (p.ext.), va com va (p.ext.), prendre paciència (p.ext.)