RENDICIÓ

rendició de comptes SN, acció de presentar, davant qui correspon, la relació de despeses i ingressos d’una administració o gestió per tal que pugui ésser comprovada (IEC)

Cal presentar la rendició de comptes al final de la jornada (També amb els noms rendiment i retiment)

passar comptes (p.ext.), portar els comptes (p.ext.), estat de comptes (p.ext.)