RELIGIÓS

dia de missa SN, dia festiu en què l’Església té manat que els feels vagin a missa i té prohibit treballar en feines servils / diumenge i altres dies que l’Església commemora alguna solemnitat litúrgica prou important per a demanar dels fidels l’assistència a missa (A-M, EC)

Avui és Nadal, dia de missa

dia de folga, dia de precepte