REDUCCIÓ

cop d’estisores SN, tisorada / acció de retallar o escurçar alguna cosa que era considerada massa llarga (R-M, *)

El primer acte és massa llarg; quedaria més bé amb un bon cop d’estisores que l’escurcés cinc minuts / Sovint els articles periodístics han de patir cops d’estisores per tal que puguin encabir-se en el diari o revista (R-M)