RECOMANACIÓ

els bons oficis SD, gestions que hom fa a favor d’algú recomanant-lo, etc. (Fr)

Els seus bons oficis aconseguiren que m’acceptessin d’encarregat a la fàbrica (R-M)

allargar la mà (a algú) (p.ext.), donar la mà (a algú) (p.ext.), donar una empenta (a algú) (p.ext.), fer escaleta (a algú) (p.ext.)