RECLOURE'S

enterrar-se en vida SV, recloure’s i defugir el tracte amb la gent (EC)

No vol veure ningú; s’ha enterrat en vida a la seva casa de camp (R-M)

fer vida de gos (p.ext.), viure com un ós (p.ext.), viure com una ostra (p.ext.)