RECÍPROCAMENT

a la recíproca SP, equitatiu a allò que un altre ha fet al subjecte (A-M)

Sempre van a la recíproca. Si un pren un gelat, l’altre també

a tornajornals

a tornajornals SP, fent l’un a l’altre segons faci a aquell (IEC)

S’han fet esperar a tornajornals / S’amoïnaven l’un a l’altre a tornajornals (R-M)

a la recíproca

entre si SP, entre ells, amb valor recíproc (EC)

Parlen entre si / Ens ajudem entre nosaltres (També s’usa amb els pronoms forts nosaltres, vosaltres, ells) (EC, *)