REBEL·LAR-SE

alçar la cresta SV, agafar coratge (EC)

Els joves foren els primers d’alçar la cresta i organitzar una revolta

abaixar la cresta (ant.), abaixar el cap (ant.), alçar bandera (p.ext.), posar-se les sabates a retaló (p.ext.), plantar cara (a algú) (p.ext.)