RATIFICACIÓ

Déu el faci bo O, expressió que s’empra per a indicar la conformitat amb el que hom ha dit o acaba de dir

Li sembla que demà plourà. Déu el faci bo, hi ha molta sequera / Que n’és d’eixerit! Que Déu el faci bo (També s’usa amb la forma que Déu el faci bo)