RAQUÍTIC

com un cuc d’aglà SAdv, ésser una persona raquítica, repulsiva de veure (A-M)

La Maria és com un cuc d’aglà, es nota que ha estat malalta (També s’usa amb el nom gla)

ésser poca cosa (algú), ésser un avortí, ésser un gastament (algú)

tap de bassa (p.ext.)

[Palma (A-M)]