RAPAÇ

ocell de presa SN, rapinyaire / rapaç, àvid a agafar la presa (EC, *)

L’àguila és un ocell de presa / Fa com les aus de presa, aquest home; vigila la víctima, i de cop l’escomet i la redueix (També s’usa amb la forma au de presa) (*, R-M)