RÒSSA

cavall de mala mort SN, ròssa / animal de peu rodó (sovint usat en mala part designant el que és dolent, vell i flac) (EC, *)

No es pot fer una carrera amb un cavall de mala mort com el seu