RÍGID

encarcarat com un ciri SA, enravenat / molt rígid (R-M, EC)

Restà encarcarat com un ciri; i no obrí boca durant una bona estona (R-M)

dret com un ciri, dret com un pal, dret com un rave