RÈPLICA

l’orgue de Sollana SD, expressió usada com a rèplica a continuació d’un discurs previ

—Em fa l’efecte que li agrada tocar l’orgue.Sí, home! L’orgue de Sollana!

un ca és un gos (p.ext.)

[Val.]

per torna SP, com a rèplica (R-M)

Tot el mal que ara li han fet és per torna del perjudici que ell va causar / Per torna de la seva mala jugada, l’han deixat plantat (R-M)

d’escreix

de torna (v.f.), amb tot això (p.ext.), a causa de (p.ext.), a conseqüència de (p.ext.)

què vols dir amb això O, expressió que hom diu a la persona que l’amenaça, que l’adverteix, etc. (EC)

—Mira, si no ho fas, no sé què passarà. —Què vols dir amb això? / —Noi, has de procurar anar més de pressa a fer la feina o si no… —Què voleu dir amb això? (S’usa normalment en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu)

demà m’afaitaràs (p.ext.)

un ca és un gos O, expressió amb què es replica a un «ca!» interjecció (IEC)

—Si puges aquí dalt cauràs. —Ca! —Un ca és un gos

l’orgue de Sollana (p.ext.)

[Val.]