QUITAMENT

quitament i espera SCoord, acord pel qual el creditor considera el deutor quiti d’una part de les seves obligacions i li concedeix uns terminis per al pagament de la resta (IEC)

Com que li han concedit un quitament i espera, podrà pagar el deute sense problemes

quedar a deure (p.ext.)