QUEQUEJAR

tenir la llengua curta SV, parlar travat, amb returades (A-M)

De vegades no se l’entén de res, té la llengua curta

trencar les paraules (p.ext.), lligar-se-li la llengua (a algú) (p.ext.), travar-se-li la llengua (a algú) (p.ext.)