QUELCOM

un no sé què SQ, quelcom que no conec, que hom no pot definir (IEC)

Té un no sé què de repugnant / No és maca, però té un no sé què (IEC, EC)

un si és no és (p.ext.), no sé qui (p.ext.)