QUEIXAR-SE

tenir sempre un sis o un as SV, queixar-se sempre (R-M)

Ja no se l’escolta ningú perquè sempre té un sis o un as (R-M)

tenir sempre un forat que li fa aire, tenir un all o una ceba, ésser un sac de gemecs

semblar una puta ploranera (p.ext.), trobar un sis o un as (p.ext.), trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), trobar taps (en alguna cosa) (p.ext.), trobar tatxes (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pegues (en alguna cosa) (p.ext.)