QUEIXA

ais i uis SCoord, lamentacions / queixes, planys (R-M, IEC)

Són insuportables, sempre estan amb ais i uis; de tot es queixen / Després tot seran ais i uis (R-M, EC)

os pedrer SN, exclamació usada per a manifestar contrarietat, maledicció, fastig, queixa, desacord, etc.

Os pedrer! Quines hores de trucar!

os pedreta, me cago en déna, me cago en l’olla, me cago en la mar salada

os pedrera (v.f.)

quin pebre li fa coure els ulls O, es demana això volent inquirir quina raó té algú per a ficar-se en un assumpte / es diu a una persona que es fica en coses que no li interessen i li poden ésser perjudicials si s’hi fica (A-M)

Sempre s’està queixant i no acabo d’entendre quin pebre li fa coure els ulls / De qui estic picat és de tu… —Saber voldria jo ara quin és el pebre que et fa coure els ulls (*, A-M)

quina ceba li fa coure els ulls, quin pebre li fa coure es cul

quin sant s’ha trencat el coll (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]

quina ceba li fa coure els ulls O, de què es queixa? / de què es plany? / expressió usada per a inquirir quina raó té algú per a ficar-se en algun assumpte (R-M, IEC, *)

Continua queixant-se de la família. Jo voldria saber quina ceba li fa coure els ulls, ara, si tothom l’ajuda! / Però, quina ceba li fa coure els ulls?, si ningú no li ha dit res (R-M)

quin pebre li fa coure els ulls

quin sant s’ha trencat el coll (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]