QUARTILLA

en quart SP, (dit per a referir-se a un) llibre, fullet, etc., de mida igual a la quarta part d’un plec (EC)

Ens van donar un fullet en quart per informar-nos de tot el que havia passat