QUANTITAT

a cents i a milers SCoord, expressió usada per a denotar molta quantitat

Van comprar-ne a cents i a milers

a milers, a centenars, a manta, a grapats, a cabassos, a balquena, a muntó

a milers SP, molts, abundosament / en gran quantitat (R-M, *)

De plats de ceràmica, n’hi hava a milers; no sabíem pas quin triar / Són rics i sempre compren els productes a milers / Compra els ous a mils (També s’usa amb la forma a mils) (R-M, *, EC)

a cents i a milers, a manta, a grapats, a cabassos, a balquena, a muntó, a centenars

més enllà de SAdv, més amunt de, referit a quantitat (IEC)

No eren més enllà de dotze / No els he comptats, però deu haver-n’hi enllà de tres-cents (S’usa amb un numeral com a complement. El complement es pot ometre) (IEC, R-M)

en amunt, passa de, per damunt de

poca cosa SQ, petita quantitat / cosa sense importància (A-M)

Ha tingut una caiguda molt aparatosa, però s’ha fet poca cosa / Seran les persones de comunió quatre-centes, molt poca cosa més o manco (També s’usa amb les formes poqueta cosa i poca coseta) (IEC, A-M)

de més grosses n’han passades (p.ext.), de més grosses se n’han vistes (p.ext.)

un tant SQ, quantitat periòdica de diners (Fr)

Li passava un tant cada mes (Fr)

tant per cent (p.ext.)

xifra astronòmica SN, quantitat molt elevada (IEC)

Demana una xifra astronòmica pel seu cotxe