QUALSEVOL

en Pau, en Pere i en Berenguera SCoord, qualsevol persona, sense determinar quina / es diu per a indicar tres persones indeterminades, com quan en castellà es diu Fulano, Zutano y Mengano (A-M)

A la festa, m’hi vaig trobar en Pau, en Pere i en Berenguera; hi havia tot el poble

en tal i en tal altre, en tal

en Pere, en Pau i en Berenguera (v.f.)

[Cat. (A-M)]

en tal SD, tal o tal persona (indeterminada, encara que se sobreentén qui és) (A-M)

I en tal va dir que no era veritat

en tal i en tal altre; en Pau, en Pere i en Berenguera

un tal (Ross.)

[Bal. (A-M)]

en tal i en tal altre SCoord, tal o tal persona (indeterminada, encara que se sobreentén qui és)

Va convidar la Maria, en Josep, en David, en tal i en tal altre / Vindran en Pere, la Míriam, la Montse, en Jaume, en tal, en tal i en tal altre (També s’usa amb la forma en tal, en tal i en tal altre)

en Pau, en Pere i en Berenguera

en tal (Bal.), un tal (Ross.)

no ésser ningú SV, no tenir autoritat ni categoria estimable / no tenir autoritat per a dir alguna cosa o fer-la (A-M, EC)

Ell no és ningú per donar-nos ordres / Tu no ets ningú per a impedir-m’ho / Aquest paio no és ningú i no para de manar (R-M, EC, *)

tenir pes (ant.), no ésser qui (p.ext.), pobre home (p.ext.), pobre desgraciat (p.ext.), un qualsevol (p.ext.), no tenir empenta (p.ext.), no tenir esperit (p.ext.), conill de guix (p.ext.)

no valer ni la pesseta de batejar SV, no valer res (R-M)

No em parlis d’aquell home! És un qualsevol que no val ni la pesseta de batejar (R-M)

no valer es dotze doblers des batiar

pobre diable SN, persona de poca vàlua o de poca categoria social (EC)

D’entrada, semblava un pobre diable, però mitja ciutat el coneixia. Era força popular

pobre llàtzer, pobre desgraciat, pobre home, mort de gana

tot altre que SQ, qualsevol que (IEC)

Hi hauria anat tot altre que no fos ell (IEC)

altre que (p.ext.), tot altre (p.ext.)