PURRIALLA

gent de la briva SN, purrialla, xusma / gent de la pitjor mena (EC, *)

En aquell barri només hi ha gent de la briva

gent de forca, home de mal recapte

la flor i nata de (ant.), els baixos fons (p.ext.), companyia d’espardenya (p.ext.)