PUR

de bon encuny SP, cosa de bona, de la millor qualitat (A-M)

Esperit sacerdotal del més bon encuny (A-M)