PUPUT

but-but SN, puput (ocell) (IEC)

En aquesta gàbia hi ha una but-but

[Reduplicatiu]